Doing Contemporary World Affairs Notice Board Slideshow

เป็นการจัดทำจากเพื่อนมนตรี ที่บันทึกการทำงานตอนจัดบอร์ดข่าวของ Sec BC3 Sophomore ซึ่งภาพในสไลด์โชว์เกิดจากการถ่ายภาพด้วยกล้อง fujifilm finepix s1000fd ซึ่งเป็น Bridge Camera  ตอนถ่ายใช้ auto ก่อนแล้วมา Program mode ต่อมาลอง Manual mode เองก็สนุกไปอีกแบบครับ ปรับ Fine Sharpด้วย ก็ดีครับ  ข้อมูลในบอร์ดก็จะเกี่ยวกับชนวนสงครามในลิเบียแล้วลามมาในไทยซึ่งเป็นผลกระทบที่ตามมาหรือไม่ แล้วก็ไป ฮูโก ชาเวส  เน้นข่าวที่ร่วมสมัยตามชื่อวิชาล่ะครับ Post นี้เป็นบันทึกของผมล่ะกัน ปนกันไปมาครับผม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s