งานห้องที่ต้องทำ ของ webmaster

สำหรับเรื่องนี้ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ ขอร้อง เรื่องการทำงาน3อย่าง
1.Proshow Producerซึ่งถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเสนองานไปแล้ว ต้องแก้ไข ห่างอยากเปลี่ยนแปลงรูปที่ลงบอกได้
2.Artworkหนังสือรุ่น ซึ่งขนาดของกระดาษ คือ29.5*21 เซนติเมตร มี4หน้า แบ่งออกเป็นเรื่องราวต่างๆ รูปเดี่ยว 44คน รูปเนื้อหาและก็ศิลปะ
3.VDOงานปัจฉิม ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งหรือทั้ง2ก็สามารถทำได้ ด้วยมีเวลาประมาณ3-4นาที โดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายกิจการนักเรียนหรือฝ่ายปกครองนั้นเอง
ส่วนงานชิ้นไหนเสร็จแล้วจะตาม uploadให้ในภายหลังนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s