บรรยากาศงานวันพ่อ ห้อง 6/2

สำหรับวันนี้มีงาน วันพ่อนพครับ ที่ห้อง 6/2 ก็ได้คุณพ่อของปัทมา มีสุววรณ นะครับ
และก็มีคุณพ่อของ กัญญารัตน์ เสียงล้ำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s