ประวัติของเพื่อนในห้อง ม.6/2 รุ่นที่34

ผมสร้างPageนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะรู้ประวัติและร่วมรำลึกถึงวันเก่าๆของเรานะครับ
ห่างมีปัญหาหรือข้อสงสัยในตัวเนื้อหา ติดต่อสอบถามกับเจ้าของBloggerได้นะครับ
นาย นวพล เอี๋ยวพานิช ข้อมูลกำลังมาเร็วๆนี้ครับ รอหน่อยนะครับ
เริ่มจากคนแรก
1. รวินท์นิภา หล่ายหก แอม 2.กมลลักษณ์ บุญอนันธนสาร 3.พิพัฒน์พงษ์ อุนศิริ
4.สวรวิชญ์ เติบศริ 5.ภูริชญ์ คณานิตย์ 6.กิตติ คูโด
7.จิตวัฒน์ กังแฮ 8.นวพล เอี๋ยวพานิช 9.พัชรพล จันทรมานิตย์
10.เทิดทูน เชาว์ปฎิภาณ 11.วศินี สมวงศ์ 12.พัชรินทร์ จงกลสงเคราะห์
13.พิชชานล ปี่แก้ว 14.อธิป ปิ่นประยงค์ 15.อารดา สุวรรณจินดา
16.กนกกานต์ กิจเจริญ 17.นิติรุจน์ ตั้งก่อสกุล 18.พชร ชัญญพิพัฒน์
19.ธนวรรณ หงษ์แก้ว 20.กันต์กวี สุตสุนทร 21.นริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์
22.อลิสา รัตน์ขันธ์แสง 23.ธนกร ธรรมคารวตา 24.ปัทมา มีสุวรรณ
25.ศิรยุทธ เทียนขาว 26.พีระ งามเอกเอื้ิอ 27.วีรศักดิ์ โสภี
28.กันติกร ธะะนีบุญ 29.อามีนาร์ โจดารี่ 30.ณัฐธิดา ตรีสุขสกุล
31.อติคุณ เพ็ชรกระโทก 32.นารีมาศ ปราบไชยโจร 33.กมลพร ไวทยะโชติ
34.ตรีราพร ผลเจริญ 35.เงินพราว นาคสุริยะ 36.สุทธินันท์ เหล็กกล้า
37.ธนากร ธรรมคารวตา 38.กัญญารัตน์ เสียงล้ำ 39.อัฐถกานต์ ปพิชญา
40.สุภาวดี นามงาม 41.สิรีรัศม์ อภิบาลภูวนารถ 42.ฐาปกรณ์ เปี่ยมวิมล
43.ณัฐกิตติ์ สุทิณฑ์ 44.ชัชศรัณย์ สังวรชาติ

Advertisements

One thought on “ประวัติของเพื่อนในห้อง ม.6/2 รุ่นที่34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s